Zelená karta do USA
 

 

 

 

Program amerických přistěhovaleckých víz (DV-2002)

Nejčastěji pokládané otázky

Ministerstvo zahraničí USA zveřejnilo instrukce k vízové loterii DV-2002, jež umožňuje přidělení 55 000 stálých přistěhovaleckých víz pro příští rok, tzv. Zelených karet. Po získání Zelené karty je její držitel oprávněn do Spojených států amerických kdykoliv přijíždět a pracovat tam s tím, že doba pobytu nebude nijak omezena. Získáte tak téměř všechna práva řádných občanů USA. Můžete si přitom ponechat české občanství, ale rovněž můžete požádat o občanství americké.

Odstavec 203 (c) Přistěhovaleckého zákona z roku 1990 umožňuje přidělení 55 000 stálých přistěhovaleckých pobytových víz náhodným výběrem ve vízové loterii (DV-2002). O registraci na rok 2002 je možno písemně požádat od poledne pondělí 2. října 2000 do poledne středy 1. listopadu 2000. Konečné datum je termínem, kdy již žádosti musí být doručeny do centra v USA, nikoliv teprve odeslány!Víza se budou rozdělovat mezi šest geografických oblastí. Větší počet víz bude přidělen těm oblastem, které mají nižší počet přistěhovalců do USA, žádná víza nebudou přidělena zemím, v nichž počet přistěhovaleckých víz během posledních pěti let překročil hranici 50 000. Existuje však limit nejvíce sedmi procent víz z celkového počtu pro každý jednotlivý stát.

Příděl víz pro jednotlivé regiony je určován Imigračním a naturalizačním úřadem každý rok na základě článku 203 (c) Imigračního a Národnostního zákona. Zákon o Nikaragujské a Středoamerické Podpoře, schválený Kongresem v listopadu 1997, zaručuje, že 5000 z celkového počtu 55 000 víz bude využito pro tento program.

 • Afrika:všechny státy kontinentu a přilehlé ostrovy

 • Asie:všechny státy s výjimkou Číny, (ČLR i Taiwanu), Makao, Indie, Filipín, Jižní Koreje a Vietnamu. Osoby narozené v Hong Kongu mohou o vízum požádat

 • Evropa:všechny státy s výjimkou Velké Británie, jejích závislých teritorií a Polska; Severní Irsko splňuje podmínky pro registraci

 • Severní Amerika:pouze Bahamy splňují podmínky pro registraci, Kanada nikoli

 • Oceánie:všechny státy v oblasti včetně Austrálie, Nového Zélandu, Papuy Nové Guiney a zemí a ostrovů v jižním Tichomoří

 • Jižní, Střední Amerika a Karibská oblast: všechny státy v dané oblasti s výjimkou Kolumbie, Dominikánské republiky, Salvadoru, Haiti, Jamajky a Mexika.Země, které jsou označovány jako “High Admission” se nemohou zúčastnit programu. Jsou to země, z nichž se do USA přistěhovalo za posledních pět let více než 50 000 přistěhovalců. Imigrační a naturalizační služba každý rok aktualizuje počty přijatých přistěhovalců za posledních pět let, aby identifikovala země, které musí být vyřazeny z této loterie. Protože tuto aktualizaci provádí před každou vízovou loterií, seznam zemí, které se nemohou účastnit, se mění každý rok. Země “High Admission” pro rok 2002: Čína (ČLR a Macao), Pakistán, Indie, Filipíny, Vietnam, Jižní Korea, Spojené království a závislá teritoria, Kanada, Mexiko, Haiti, Jamajka, Salvador, Kolumbie a Dominikánská republika. Lidé, kteří se narodili v Hong Kongu, Taiwanu a Severním Irsku si přihlášku pro rok 2002 mohou podat.Kromě toho, že se žadatelé narodili v zemi, která je zařazena do seznamu možných žadatelů, musí mít dokončené středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent, anebo musí mít v posledních pěti letech dvouletou praxi v zaměstnání, které vyžaduje alespoň dvouletou praxi, příp. dvouletý odborný výcvik. Zažádat si též mohou občané ze zemí, které se nemohou účastnit, pokud jejich manžel/manželka pochází ze země, která se zúčastnit může, a v případě udělení víza společně vstoupí na území USA. Také osoba narozená v zemi, jež je na seznamu zemí vyloučených z loterie, se může zúčastnit v případě, pokud rodiče této osoby neměli v této zemi trvalý pobyt ani se zde nenarodili.

Za žádost se neplatí žádný poplatek a ani se nepíše na žádný zvláštní formulář. Žádost musí být napsána na stroji nebo čitelným tiskacím písmem na obyčejném papíru standardního rozměru (A4) a musí obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele, příjmení musí být podtrženo;
 • datum a místo narození;
 • stát, jehož státní občanství žadatel nabyl, pokud se liší od země, kde se žadatel narodil;
 • jméno a příjmení a datum a místo narození manželky (manžela) a svobodných dětí do 21 let věku (i v případě, že se nehodlají do USA přistěhovat spolu s žadatelem, a i v případě pokud jsou děti nevlastní, příp. adoptované);

 • žadatelovu adresu, popř. i telefonní číslo.

Je nutno přiložit žadatelovu fotografii z poslední doby (raději ne starší než šest měsíců) o rozměru 3,7 x 3,7 cm, která má na zadní straně napsáno tiskacím písmem žadatelovo jméno. (Fotografie by měla být přilepena na žádost průhlednou lepící páskou, neměla by být přidržována svorkami nebo kancelářskými sponkami, které mohou poškodit zařízení, které žádosti zpracovává.)

Žadatel musí osobně svou žádost podepsat bez ohledu na to, zda ji připravil a posílá žadatel nebo někdo jiný. (Zaslat fotografii a podepsat žádost musí pouze žadatel, nikoli jeho manželka/manžel a děti.) Všechny tyto informace musí být poslány běžnou nebo leteckou poštou na níže uvedenou poštovní adresu v Lexington, Kentucky. Žadatelé musí uvést správné poštovní směrovací číslo určené pro jejich oblast. Na obálce běžného formátu (9 až 11 cm široká a 15 až 25 cm dlouhá) žadatel uvede v levém horním rohu tiskacím písmem svou zemi narození, celé své jméno a kompletní adresu. Pohlednice se nepřijímají.

Každý žadatel může zaslat pouze jednu žádost v tomto registračním období. Žádosti zaslané expresní nebo zvláštní poštou, faxem, dodané osobně, kurýrní službou nebo jakýmikoli způsoby, které vyžadují účtenky nebo speciální manipulaci, nebudou zpracovány. Předložení více žádostí znemožní registraci žadatele. Žádosti došlé před 2. říjnem a po 1. listopadu, bez ohledu na datum odeslání, nebudou zaregistrovány, stejně jako žádosti zaslané na jinou než níže uvedenou adresu. Všechny žádosti došlé v uvedeném registračním období budou jednotlivě očíslovány a náhodně vybrány počítačem bez ohledu na datum příjmu žádosti v registračním období.Občané z evropských zemí:

DV-2002 Program
Kentucky Consular Center
Lexington, KY 41903
U.S.A.

PSČ pro občany z ostatních zemí:

AFRIKA: 41901
ASIE: 41902
JIŽNÍ AMERIKA/STŘEDNÍ AMERIKA/KARIBIK: 41904
OCEÁNIE: 41905
SEVERNÍ AMERIKA: 41906Měsíční období příjmu žádostí bude každoročně začínat na podzim, první pondělí v říjnu. Vízové středisko obdrží každý rok několik milionů žádostí. Podzimní termín registrace zajistí, že úspěšní žadatelé budou vyrozuměni v příhodnější době. Úspěšní žadatelé i pracovníci amerických velvyslanectví a konzulátů tak budou mít celý fiskální rok (fiskální rok 2002 začíná 1.října 2001 a končí 30. září 2002) na zpracování nezbytných přistěhovaleckých víz.Je výhradně na žadateli, rozhodne-li se najmout si právníka nebo konzultanta. Žádost o registraci v programu přistěhovaleckých víz lze vyplnit na základě jednoduchých pokynů bez jakékoli pomoci. Je na úvaze žadatele, přizve-li si pro napsání žádosti poradce. Existují právníci a poradci na přistěhování, kteří pracují za rozumný poplatek nebo někdy i zadarmo. Bohužel jsou však jiní, kteří si účtují nehorázné ceny a mají nerealistické požadavky. Výběr výherců je činěn přísně náhodně a žádná pomoc zvenčí nemůže zlepšit šanci žadatele na výhru nebo zaručit, že jeho žádost bude vybrána. Kdokoli tvrdí, že může zlepšit šanci žadatele na výhru, slibuje něco, co nemůže splnit.

Žadatelé, kteří si myslí, že byli podvedeni americkou firmou nebo poradcem v souvislosti s přistěhovaleckou loterií, se mohou spojit s pobočkou Úřadu na ochranu zákazníka nebo s Federální obchodní komisí (FTC). FTC může být kontaktována na tel. čísle 001-877-382-4357 (zdarma), nebo na čísle 001-202-382-4357, příp. 001-202-326-2502. Poštovní adresa je následující : Consumer Response Center, Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580. Stížnost lze podat též prostřednictvím Internetu na adrese http:\\www.ftc.gov. (Na telefonních číslech FTC lze pouze oznamovat podvody, informace o přistěhovalecké loterii se zde neposkytují.)1. Vyplňte a odešlete následující formulář.
Jméno a příjmení:
Datum narození
Místo narození
Adresa:
Občanství:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zaslat mi složenku:   ano     ne, budu hradit bankovním převodem
 

Zde uveďte stejné údaje jako výše o manželce (manželovi) a dětech do 21 let i v případě, že nežádají v Zelenou kartu!

2. Do obálky dejte svoji fotografii velikosti 3,7 x 3,7 cm (ne starší 6 měsíců) a zašlete ji s vaší zpáteční adresou doporučeně na adresu:

                        USA.cz - firma Janský, Lidická 81, 602 00 Brno

Částku 500 Kč můžete zaplatit převodem na číslo účtu: 156498001/2400, jako variabilní symbol uveďte vaše rodné číslo. Platit můžete i poštovní poukázkou na adresu uvedenou nad tímto odstavcem. V obálce peníze neposílejte, v nejhorším případě jenom doporučeně!

3. Zpracovaná přihláška vám bude zaslána s dalšími informacemi doporučeně na vaši poštovní adresu.Pouze úspěšní žadatelé o registraci budou informováni dopisem na adresu, kterou uvedli na své žádosti. Zpráva o výsledku jim bude zaslána v období duben - červenec 2001 spolu s pokyny, jak žádat o přistěhovalecké vízum. Žadatelé o přistěhovalecké vízum musí splňovat všechny požadavky, které zákony USA stanoví pro takové osoby.

Výhra v loterii o registraci na přistěhovalecké vízum nezaručuje automaticky výherci, že vízum obdrží, protože počet vybraných žadatelů je větší než počet přistěhovaleckých víz, která jsou k dispozici. Výherci proto budou muset urychleně po obdržení vyrozumění požádat o přistěhovalecké vízum. Žadatelé fyzicky přítomní v USA mohou zažádat u Imigračního a naturalizačního úřadu o změnu statutu na trvalý pobyt. Tito žadatelé ovšem musí zajistit, že Imigrační úřad bude moci zpracovat jejich žádosti do 30. září 2002. Jakmile budou vydána všechna dostupná víza, tento program pro fiskální rok 2002 skončí. Všechna víza musí být podle zákona udělena do 30. září 2002.Bližší informace o vízové loterii DV-2002 můžete získat na telefonním čísle 001-202-331-7199. Žadatelé mimo USA mohou obdržet pokyny k vízové loterii na nejbližším konzulárním oddělení amerického velvyslanectví. Informace o vízové loterii je též dostupná ve “Visa Bulletin” na internetové adrese http://travel.state.gov/ nebo na konzulárním automatizovaném faxu na čísle 001-202-647-3000, kód 1103. Volající na toto číslo musí volat z přístroje schopného zpětnou zprávu přijmout. V České republice získáte bližší informace na telefonním čísle (0603) 801 588.

Archív: Program amerických přistěhovaleckých víz (DV-2001)